Carrera

Título
 ING. CONSTRUCCION
 TECNICO EN INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION
Vigencia
Area
 11986
 ARQUITECTURA E INGENIERIA
 
PRIMER CUATRIMESTRE
Clave   Nombre de la asignatura HT  HP   Créd   Pre / Co-requisitos 
 DIB-520
 DIBUJO TECNICO
3
2
4
 ESP-180
 ESPAŅOL I
3
0
3
 MAT-100
 MATEMATICA I
4
0
4
 MAT-190
 FISICA I
4
0
4
 MCT-100
 TEORIA CONST. I
3
0
3
 MCT-105
 TALLER TEORIA CONST.
0
2
1
CoReq. MCT100
   
17
4
19
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Clave   Nombre de la asignatura HT  HP   Créd   Pre / Co-requisitos 
 DIB-530
 DIBUJO ARQ. I
3
2
4
DIB520
 ESP-190
 ESPAŅOL II
3
0
3
ESP180
 MAT-110
 MATEMATICA II
4
0
4
MAT100
 MCT-110
 TEORIA CONST. II
3
0
3
MCT100 CoReq. MCT115
 MCT-115
 TALLER T. CONST. II
0
2
1
CoReq. MCT110
 MCT-600
 ELEMENTOS DE ESTATICA
4
0
4
MAT190
   
17
4
19
 
TERCER CUATRIMESTRE
Clave   Nombre de la asignatura HT  HP   Créd   Pre / Co-requisitos 
 ARQ-210
 TOPOGRAFIA
3
2
4
MCT110
 ARQ-360
 FONTANERIA Y SANEAM.
3
0
3
MCT110
 DIB-540
 DIBUJO ARQ. II
3
2
4
DIB530
 ELT-110
 INST. ELECTRICAS
3
0
3
MAT190
 MAT-140
 ESTADISTICA II
3
0
3
MAT110
 MAT-170
 CALCULO I
4
0
4
MAT110
 MCT-120
 CARPINTERIA I
3
0
3
MCT110
 MCT-130
 TEORIA CONST. III
3
0
3
MCT110 CoReq. MCT135
 MCT-135
 TALLER CONST. III
0
2
1
CoReq. MCT130
 MCT-450
 ANALISIS COSTO Y PRES.
3
0
3
MCT110
   
28
6
31
 
CUARTO CUATRIMESTRE
Clave   Nombre de la asignatura HT  HP   Créd   Pre / Co-requisitos 
 ARQ-440
 PROGRAMACION OBRAS
3
0
3
MCT110
 DIB-550
 CURSO BASICO ESTRUCT.
3
0
3
DIB530
 DIB-580
 DIBUJO INSTAL. I
3
0
3
DIB530
 MCT-140
 CARPINTERIA II
4
2
5
MCT120
 MCT-160
 TEORIA CONST. IV
4
0
4
MCT130
 SOC-140
 RELACIONES HUMANAS
2
0
2
 
Derechos reservados (R), Noviembre de 2013
Santiago de los Caballeros, República Dominicana