Contactos Recinto Mao 

Horario de servicios: Lunes a viernes: 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 6:00 pm, sábados: 8:00 am a 12:00m.

Cambio de clave Office 365
Vía email: soportemao@docente.utesa.edu
WhatsApp: 849-350-2758

Vicerrectoría Académica
Vía telefónica: (809) 754-1104
WhatsApp: (809) 754-1104
Vía email: vacademicamao@utesa.edu

Registro
Vía WhatsApp: 829-472-2965
Vía email: registromao@utesa.edu

Admisiones
Vía telefónica: 809-251-4439
Vía email: admisionesmao@utesa.edu

Contabilidad y Tesorería
Consulta de balances de estudiantes
Vía telefónica: 829-217-4131
Vía email: contabilidadmao@utesa.edu

Cómputos
Vía WhatsApp: 829-347-8849 / 849-350-2758
Vía email: computosmao@utesa.edu